Fundacja Akademia Sportu

Trening. Zaangażowanie. Zespół.

Fundacja Akademia Sportu, której fundatorem jest Artur Siódmiak – były piłkarz ręczny, wielokrotny reprezentant naszego kraju, olimpijczyk, vice Mistrz Świata,  powstała w 2012 roku. Misją organizacji jest promocja piłki ręcznej i aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i trenerów.

W trakcie swojej kariery sportowej grałem w wielu klubach w Polsce i zagranicą. Przyglądałem się różnym systemom szkolenia, wychowania, interakcji ze społeczeństwem oraz biznesem. Uczestniczyłem w wielu imprezach dobroczynnych oraz wspierałem osoby niepełnosprawne” – wspomina Artur.

Fundacja jest odpowiedzią na społeczne wyzwania dostrzegane w codziennym życiu, które można korygować będąc uznanym sportowcem, ojcem, członkiem Komisji Zawodniczej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy komentatorem sportowym.

Video-relacje

Mapa realizacji

Mapa realizacji ASFactory

Fundacja koncentruje swą działalność na obszarach:

  • promocji zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację
  • popularyzacji idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, jako istotnego elementu rozwoju i wychowania
  • wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez sport
  • upowszechniania wzorców i autorytetów sportowych służących kształtowaniu właściwych postaw społecznych
  • integracji środowisk niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) w osnowie sportu i rekreacji poprzez promocję dyscypliny GOALBALL
  • propagowania zasad Fair Play oraz prawidłowego kibicowania
  • wspierania  karier sportowych poprzez dedykowane stypendia

Galeria

NEWSY
VIDEO